Password reminder

Warunki zakupu

UMOWA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG

 

UMOWA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Niniejszy regulamin zawiera, reguły i obowiązki, dotyczące korzystania usług elektronicznych GreenSite International SA. (Usługodawca), na stronie www.bonus-shop.pl, przez Konsumenta (Konsument). (Usługodawca i Konsument: Partnerzy). Regulamin zakupu dotyczy, każdego punktu prawnego oraz usług, które zostały zrealizowane na stronie, lub za pośrednictwem strony www.bonuszshop.net, niezależnie od faktu, iż realizacja została dokonana z Węgier lub z innego kraju, przez usługodawcę lub osobę/firmę pośredniczącą.

 

Dane usługodawcy:

 

Nazwa: GreenSite International SA. Adres pocztowy: 1027 Budapeszt, ulica Bem József 6. Magazyn: 9700 Szombathely, ulica Kéthly Anna 5. Telefon: +48(22)2084490 Adres e-mail: info@bonus-shop.pl NIP: 23928787-2-41 NIP-UE: HU23928787

 

1. Ogólne informacje, powstanie umowy pomiędzy partnerami

 

1.1. Niniejsze warunki, dotyczą wszystkich elektronicznych usług na terenie Węgier, które są realizowane przez stronę www.bonus-shop.pl, lub inne strony (Strony internetowe) należące do spółki Bonus shop, z usługami elektronicznymi które są realizowane przez sklepy online (Webshop). Niniejsze warunki dotyczą także każdą realizację biznesową na terenie Węgier, które powstają pomiędzy partnerami określonymi w niniejszym kontrakcie. Zakupy w webshopie są podporządkowane regułom, zawartym o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz o świadczeniu usług w społeczęństwie informacyjnym, w ustawie CVIII. roku 2001.

 

1.2. Zamówienia w sklepie, mogą być realizowane drogą elektroniczną, pod warunkami podanymi w niniejszym dokumencie.

 

1.3. Ze znaczącej ilości usług, można korzystać bez założenia konta, na stronie webshopu. Natomiast do wiekszości usług, pełny dostęp jest dopiero po założeniu konta, oraz po zalogowaniu się na stronę, po czym każdy jest uprawniony z ich korzystania według umowy regulaminu świadczenia usług.

 

1.4. Po złożeniu zamówienia, umowa do jej wypełnienia, może być zmieniona oraz anulowana, bez skutków. Jest to możliwe, drogą kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego.

 

1.5. Język umowy jest Polski. Źródło dokumentu umowy jest Węgierski.

 

1.6. Usługodawca nie podporządkowuje się, pod żaden kodeks behawioralny.

 

2. Rejestracja/założenie konta.

 

2.1. Po rejestracji/założenia konta w sklepie internetowym, konsument wyraża zgodę i potwierdza, iż akceptuje niniejsze warunki umowy.

 

2.2. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności, za opóźnienie dostawy paczki i inne problemy, spowodowane przez niepoprawnie podane dane(adres, dane kontaktowe) przez konsumenta. Usługodawca także nie odpowiada, w przypadku zapomnienia loginu/hasła przez konsumenta, oraz jeżeli dane konsumenta zostaną dostępne osobom nieuprawnionym, bez uzasadnionej winy usługodawcy.

 

3. Zamawianie

 

3.1. Główne cechy produktu, można poznać ze strony informacyjnej, do której dostęp jest podany w instrukcji obsługi dołączonej do produktu, która zawiera szczegółowy opis danego produktu. W przypadku produktu z lepszymi i/lub dodatkowymi cechami, które nie znajdują się na stronie promowanej danego produktu, lub w instrukcji/opisie produktu, dokonana usługa jest traktowana jako zawarta zgodnie z umową. W przypadku pytań dotyczących produktu, nasza obsługa klienta jest gotowa do usług. Produkt sprzedawany – tam gdzie przepisy to uzasadniają – zawiera dołączony instruktaż obsługi. W przypadku braku instruktaża, prosimy o kontakt z obsługą klienta, przed rozpoczęciem użytkowania produktu, a brakujący opis/instrukcja zostanie dostarczony. W przypadku pytań dotyczących produktów, znajdujących się w naszych sklepach, prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.

 

3.2. Cena produktu nie zawiera koszty przesyłki.

 

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, za sprawą iż zmiany zostają uprawnione, w momencie zmiany widocznej na stronach webshopów. Zmiany niedotyczą produktów już zakupionych. W przypadku rozpoczęcia płatności kartą elektroniczną, zniżki dokonane pomiędzy czasem wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną, a odbiorem produktu, nie mają wpływu na dokonane już zakupy, i usługodawca nie jest w stanie zwrócić różnicy powstającej w cenach produktów. Odbiór produktu, jest możliwy dopiero po procedurze weryfikacji bezpieczęństwa transakcji elektronicznej, która zajmuje minimalnie 24 godziny.

 

3.4. W przypadku niepoprawnie wystawionych informacji produktów przez usługodawcę, szczególnie w cenach przesadnych np. ”0” lub ”1” zł, które mogą też być spowodowane błędem systemu, usługodawca nie jest zobowiązany dostarczyć produkt dla konsumenta, jedynie może zaoferować wysłanie produktu w odpowiedniej cenie, po czym konsument może odstąpić od zakupu. Zdjęcia na stronach są ilustracjami, od których produkty mogą się nieco różnić.

 

3.5. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności, za opóźnienie dostawy paczki, i inne problemy, spowodowane przez niepoprawnie podane dane(adres, dane kontaktowe) przez konsumenta.

 

3.6. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez włożenie produktu do koszyka w sklepie internetowym. Konsument po kliknięciu na poszczególnym produkcie, może włożyć produkt do koszyka, za pomocą przycisku „włóż do koszyka”. Zawartość koszyka, można sprawdzić na prawej stronie danej strony. Jeżeli konsument zawartość koszyka ustalił, klikając na przycisku a „Zamówienie” podaje odpowiednie dane do przesyłki, do realizowania zamówienia.

 

3.7. Realizacja zamówienia dokonuje się po przyciśnięciu przycisku „Zamawiam”, proces ten tworzy obowiązek płatności dla konsumenta.

 

4. Błędy i poprawki

 

4.1. Konsument w całym procesie zamawiania, oraz do czasu wysłania zamówienia do usługodawcy, może odstąpić od zamówienia, na stronie internetowej webshopu.

 

5. Ważność oferty, potwierdzenie zamówienia

 

5.1. Na ofertę wysłaną przez konsumenta (zamówienie), usługodawca w formie elektronicznej(e-mail) wysyła potwierdzenie, w ciągu 24 godzin, które zawiera dane podane przez konsumenta(np. Adres wysyłki, dane do rachunku), numer oraz datę zamówienia, szczegóły podane do produktu, ilość, cenę produktu, koszt wysyłki, oraz koszt całkowity. Potwierdzający e-mail, potwierdza jedynie fakt, iż zamówienia dotarło do usługodawcy.

 

5.2. W przypadku, jeżeli konsument zaobserwuje w mailu potwierdzającym zakupu, błędy dotyczące swoich danych, konsument jest zobowiązany to zgłosić dla usługodawcy w ciągu 1 dnia.

 

5.3. Zamówienie, oznacza umowę zawartą drogą elektroniczną, na podstawie ustawy w kodeksie cywilnym V. roku 2013, który dotyczy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz o świadczeniu usług w społeczęństwie informacyjnym, miarodajne są reguły zawarte w ustawie CVIII. roku 2001. Umowa pomiędzy konsumentem i usługodawcą, podlega pod zakres prawa zarządzania, według szczegółowych przepisów 45/2014 (II.26.) rządu Węgierskiego, i bierze pod uwagę prawa wedłóg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU o ochronie konsumenta.

 

6. Warunki płatności i wysyłki

 

6.1. Koszty wysyłki produktu, są podane na stronie webshopu. Czas wysyłki, zajmuje od 1 do 15 dni powszednich.

6.2. Nasza firma, zwraca szczegółową uwagę na profesjonalne opakowanie paczek zamówień. Jednak zdarza się, iż paczka doznaje uszkodzeń podczas przewozu. Jeżeli dostałeś uszkodzone opakowanie, w takim przypadku prosimy to zgłośic u naszej obsługi klienta, w ciągu 24 godzin w formie mailowej! Mail powinien zawierać numer zamówienia, numer przesyłki (numer na paczce pod kodem liniowym), zdjęcia o uszkodzonym opakowaniu. Klient musi zachować oryginalne opakowanie produktu, co jest potrzebne w przypadku kontroli, kiedy należy oddać paczkę kurierowi. Jeżeli klient, nie zachował oryginalne opakowanie, sprzedawca nie jest zobowiązany przyjąć reklamację.

 

7. Prawo do odstępowania od umowy

 

Ten punkt dotyczy jedynie osoby cywilnej, która produkt kupuje, zamawia, dostaje/odbiera, używa, oraz jest odbiorcą ofert handlowych (Konsument).

Konsument ma prawo, od momentu odebrania produktu, w ciągu 14 dni bez uzasadnienia, rezygnować z produktu, i odstąpić od umowy.

Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy, także w okresie czasu pomiędzy zamówieniem produktu/usługi a jego odbiorem.

Konsument nie ma uprawnienia odstąpić, w przypadkach

Produktu ulegającemu zepsuciu(artykuły spożywcze), lub z krótkotrwałą jakością.

Produktu w opakowaniu higienicznym, który z powodu warunków higienicznych lub sanitarnych, nie może b zwrócony.

Ekzemplarz nagrania dzwięku, obrazu (audio – video) w zamkniêtym opakowaniu, oraz oprogramowanie komputerowe, którego opakowanie zostanie naruszone przez konsumenta; – produkty specjalne, wyprodukowane według wymagań konsumenta, lub produkt dopasowany do chech osobistych konsumenta.

 

7.1. Procedura zastosowania prawa do odstępowania od umowy

 

7.1.1. Jeżeli konsument chce korzystać z prawa do odstępowania od umowy, jest zobowiązany przekazać swoje oświadczenie (pocztą, drogą elektroniczną; mailem lub faxem) do obsługi klienta, za pomocą danych kontaktowych, znajdujących się na początku tego dokumentu umowy. Do tego konsument powinien użyć wzór, podany w mailu potwierzdającym zakupu. Konsument ma możliwość do rezygnacji, w przypadku wysłania swoje oświadczenie, przed terminem wyżej podanym.

 

7.1.2. W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązek udowodnienia ciąży konsumenta, iż postąpił zgodnie według praw i zobowiązań wymienionych w punkcie 7.

 

7.1.3. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, ta forma będzie uwzględniona w przypadku wysłania jej dla usługodawcy, do 14 dni (nawet w dniu 14 tym).

 

7.1.4. W przypadku wysyłki pocztowej, elektronicznej; mail lub fax, liczy się data nadania wiadomości. W przypadku listu pocztowego, uwzględniona może być jedynie przesyłka polecona.

 

7.1.5. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić produkt bez opóźnienia, do niżej podanego punktu zwrotu, lub najpóźniej od czasu przekazania oświadczenia w ciągu 14 dni.

 

7.1.6. Termin zostaje uwzględniony, jeżeli konsument przed upływem 14 dni, wyśle produkt (pocztą lub przekaże produkt kurierowi do zwrotu).

 

7.1.7. Koszty przesyłki zwrotu produktu, obciąża konsumenta. Na prośbę konsumenta, usługodawca organizuje odpowiednie warunki do zwrotu, natomiast koszty przesyłki (30 PLN), obciążają konsumenta, w tym przypadku usługodawca nie przejmuje koszty przesyłki na siebie, jedynie zapewnia warunki organizowania zwrotu produktu. Wymaganiami konsumenta w sprawach zwrotu produktu, zajmuje się obsługa klienta.

 

7.1.8. Usługodawca, nie jest w stanie odebrać produkt, wysłany paczką płatną przy odbiorze. Usługodawca zwraca jedynie koszt produktu, konsument jest jedynie obciążony kosztem przesyłki.

 

7.1.9. W przypadku odstąpenia od umowy przez konsumenta, usługodawca zwraca cenę produktu w ciągu 14 dni, od momentu odbioru produktu, zwróconego przez konsumenta. Usługodawca ma prawo przytrzymywać zwrot ceny, póki produkt nie zostanie przez niego odebrany.

 

7.1.10. Zwrot pieniędzy jest dokonywany zawsze formą przelewu bankowego, z wyjątkiem zamówień wykonanych formą PayPal lub kartą kredytową, kiedy to usługodawca używa system PayPal-u, do realizowania zwrotu.

 

7.1.11. Konsument może być obwiniany za utracenie wartości produktu, jedynie w przypadkach, kiedy do ustalenia cech oraz jakości produktu, awaria została spowodowana z przesadnego zużycia.

 

7.1.12. Jeżeli domaganie się prawa do odstępowania od umowy przez konsumenta, jest zapoczątkowane po spełnieniu usługi, konsument jest zobowiązany zwrócić koszty usługodawcy.

 

7.1.13. W przypadku prawnego zwrócenia produktu, przez konsumenta dla usługodawcy, usługodawca może żądać zwroty kosztów, jeżeli doszło do utracenie wartości produktu przez niepoprawne i/lub przesadne zużycie.

 

8. Gwarancja

 

8.1. Gwarancja obowiązkowa

 

8.1.1. Usługodawca jest zobowiązany o zapewnenie gwarancji na swoje produkty, według kodeksu cywilnego, i ustawy rządu Węgierskiego 151/2003. (IX. 22.), przed którym obowiązkiem, może być wywiązany jedynie w przypadku udowodnienia awarii, dokonanej przez nieprawidłowy użytek produktu, lub inne awarie spowodowane z winy konsumenta.

 

8.1.2. Okres trwania gwarancji (czas gwarancji) w momencie realizacji, znaczy w momencie dostarczenia produktu dla konsumenta, lub w przypadku instalacji/pierwszego uruchomienia produktu, przez usługodawcę lub osobę wyznaczoną, liczy się od dnia instalacji/pierwszego uruchomienia. Do kategorii trwałych dóbr konsumpcyjnych, należą produkty w liscie umieszczonej w załącznikach ustawy rządowej 151/2003. roku (IX.22.), na które pzepisy obowiązują okres 12 miesięcy gwarancji. Regulacja prawna dotyczy jedynie produktów, które zostały nabyte w zakresie umowy zawartej na terenie Węgier, oraz znajdują się w wyżej podanej liście załączników ustawy.

Nie podlegają gwarancji następujące awarie, spowodowane po odbiorze produktu:

niefachową instalacją/uruchomienie (nie dotyczy, instalacji i uruchomienia przez usługodawcę lub osobę wyznaczoną, oraz awarię uzasadnioną z winy zawartości instrukcji obsługi),

używanie niezgodne z funkcją produktu, lekceważenie zawartości instrukcji obsługi, – nieprawidłowe przechowywanie produktu, niepoprawna obsługa, niszczenie,

katastrofa naturalna, klęska żywiołowa.

W przypadku awarii produktu gwarancyjnego, konsument:

przede wszystkim – według wyboru – może żądać naprawy lub wymianę produktu, z wyjątkiem kiedy żądanie nie może być spełnione przez usługodawcę, lub spełnienie żądania wymagało by nieproporcojalnie wysokie koszty, biorąc pod uwagę wartość produktu nowego, stopień łamania umowy, oraz wyrządzone krzywdy w interesach konsumenta.

W przypadku odmowy naprawy lub wymiany produktu przez usługodawcę, który nie jest w stanie sprostać wymaganiom konsumenta, lub konsument zrezygnował z możliwości naprawy lub wymiany, konsument – według wyboru – ma prawo żądać zamówienia podobnego lub innego produktu, w cenie proporcjonalnej do swoich kosztów, konsument może produkt naprawić na koszt usługodawcy, lub może odstąpić od umowy. W przypadku uszkodzeń oraz awarii mało znaczących, nie ma miejsca do odstąpienia.

W przypadku zgłoszenia awarii produktu w ciągu 3 dni, konsument ma prawo domagać się wymiany produktu. W tym przypadku usługodawca jest zobowiązany wymienić produkt, o ile awaria uniemożliwia odpowedniego funkcjonowania produktu.

Naprawa oraz wymiana – biorąc pod uwagę cechy produktu oraz wymagania konsumenta – musi być wykonana w okresie terminu, jak najmniej naruszając interesy konsumenta. Usługodawca musi się troszczyć, aby wymiana lub naprawa produktu została dokonana w ciągu 15 dni.

Podczas naprawy, do produktu mogą być zainstalowane jedynie części nowe.

Nie zalicza się do czasu gwarancji, okres niemożliwości używania produktu przez konsumenta. Czas gwarancji, w przypadku wymiany (naprawy) produktu lub wymiany (naprawy) części produktu, jest odnawiany i dotyczy wymieniony produkt, lub wymienioną część. Odnowienie czasu gwarancji, następuje także w przypadku awarii spowodowanej z nieodpowiedniej naprawy produktu.

 

8.1.3. Koszty dotyczące procedury gwarancyjnej, obciążają usługodawcę.

 

8.1.4. Usługodawca może być wywiązany z obowiązku gwarancyjnego, w przypadku jeżeli udowodni, iż awaria nastąpiła po realizacji usługi.

 

8.1.5. Konsument nie ma prawa, z powodu jednej awarii produktu, o ubieganie się do kilku typu gwarancji jednocześnie. Oprócz tych ograniczeń, konsument jest upoważniony do praw znajdujących się pod punktami

9.1 oraz 9.2.

 

8.1.6. Gwarancja nie dotyczy, z reguły prawnej – szczególnie na akcesoria – i produkty, oraz odszkodowania – ekzekwowania praw konsumenta…

 

8.1.7. W przypadku sporu prawnego, pomiędzy partnerami, w której nie dochodzi do zgody, konsument ma prawo rozpoczęcia procesu za pomocą komisji arbitrażowej, według punktu 12.2.

 

8.2. Gwarancja dobrowolna

 

8.2.1. Usługodawca na produkty znajdujące się w swoim webshopie, zapewnia gwarancję podaną w opisie poszczególnego produktu, która może być dłuższa od czasu określonego w ustawie rządowej. Usługodawca, dane dotyczące czasu gwarancji poszczególnego produktu, udostępnia na dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.

 

8.3. Zwrot produktu:

 

8.3.1. Przed zwrotem produktu dla usługodawcy, radzimy skontaktować się z obsługą klienta. W sprawach gwarancyjnych, obsługsa klienta dostarczy odpowiednie informacje dla konsumenta.

 

8.3.2. Jeżeli podczas konsultacji z obsługą klienta, nie uda się dokładnie ustalić wadę produktu, w takim przypadku konsument jest zobowiązany wysłać lub przekazać produkt dla usługodawcy. Najszybsza forma serwisu gwarancyjnego możliwa jest w tedy, kiedy konsument wyśle produkt na adres magazynu usługodawcy. Koszty przesyłki produktu obciążają konsumenta. Na prosbę konsumenta, usługodawca organizuje zwrot produkut (ok. 10-30 zł) którego koszty obciążają konsumenta, w tym przypadku usługodawca nie przyjmuje na siebie koszty przesyłki, jedynie pomaga konsumentowy, żeby organizowanie przesyłki nie obciążało konsumenta. Prośby w sprawach przesyłki, przyjmuje obsługa klienta usługodawcy.

 

8.3.3. Usługodawca nie jest w stanie odbierać przesyłki pobraniowe.

 

8.3.4. Koszty zwrotu produktu w okresie gwarancyjnym, obciążają konsumenta, z wyjątkiem kiedy konsument zamawiając produkt, zmienia adres przesyłki, na adres znajdujący się w drugim kraju. W takim przypadku usługodawca składa propozycję, o kosztach przesyłki zagranicznej.

 

9. Czas gwarancji

 

9.1. Gwarancja na akcesoria

 

9.1.1. Konsument ma prawo żądać gwarancję na akcesoria, od usługodawcy. W przypadku umowy konsumenckiej, konsument w ciągu 2 lat, może się ubiegać o gwarancję, jedynie w przypadku awarii która już istniała od momentu odebrania produktu. Po upływie okresu 2 lat, żądania konsumenta w sprawie gwarancyjnej, są nieuprawnione.

 

9.1.2. W przypadku umowy dokonanej nie z konsumentem, uprawniony może się domagać jedynie o gwarancję 12 miesięcy, od momentu odebrania produktu.

 

9.1.3. Klient – według wyboru – może prosić o naprawę lub wymianę produktu, z wyjątkiem kiedy wybrane żądanie nie może być spełnione przez usługodawcę, lub spełnenie żadania wymagało by nieproporcojalnie wysokie koszty. W przypadku, niedomagania się ze strony konsumenta, naprawy lub wymiany produktu, lub takie wymaganie nie jest uzasadnione, może prosić o dokonanie zamówienia podobnego lub innego produktu, w cenie proporcjonalnej do swoich kosztów, konsument może produkt naprawić na koszt usługodawcy, lub – w ostatecznym przypadku – może odstąpić od umowy. W przypadku uszkodzeń oraz awarii mało znaczących, nie ma miejsca do odstąpienia od umowy.

 

9.1.4. Konsument może przejść z wybranego prawa gwarancyjnego na drugi, natomiast koszty przejścia jest zobowiązany ponosić sam, z wyjątkiem przypadku uzasadnionego, lub jeżeli usługodawca dał na to powód.

 

9.1.5. Konsument jest zobowiązany, zgłosić awarię produktu dla usługodawcy natychmiast, lub w ciągu 2 dni po jej odkryciu.

 

9.1.6. Konsument o swoje prawa, związane z gwarancją na akcesoria produktu, może się domagać bezpośrednio od usługodawcy.

 

9.1.7.9.1.7. W ciągu 6 miesięcy, licząc od wypełnienia umowy, po zgłoszeniu wymagania do gwarancji na akcesoria, do zgłoszenia awarii produktu, wymagane jest jedynie potwierdzenie faktu, iż produkt został nabyty od usługodawcy (przekazanie rachunku, faktury lub kopię dokumentów). W takim przypadku, usługodawca może być wywiązany spod obowiązku zapewnienia procedury gwarancyjnej, jedynie w przypadku udowodnienia, iż awaria produktu nastąpiła, dopiero po odbiorze produktu, z winy konsumenta. W przypadku udowodnienia przez usługodawcę, iż przyczyna awarii, jest skutkiem winy konsumenta, usługodawca nie jest zobowiązany dać miejsce wymaganiom gwarancyjnym konsumenta. Po upływie 6 miesięcy, procedura udawaniania, obciąża jedynie konsumenta, iż odkryta awaria produktu, istniała już od momentu odebrania produktu.

 

9.1.8. Jeżeli konsument domaga się o gwarancję – w zależności od wskazanej wady – jedyne do wady odzielnej części produktu, gwarancja na reszte części produktu zostaje nienaruszona.

 

9.2. Gwarancja na produkt

 

9.2.1. W przypadku awarii produktu (ruchomości), klient uznany jako konsument – według wyboru – może domagać się o swoje prawa lub wymagania, do procedury gwarancyjnej, opisanej w punkcie 9.1.

 

9.2.2. Konsument nie ma prawa domagać się procedury gwarancyjnej, na akcesoria oraz na cały produkt jednocześnie, w przypadku tej samej awarii produktu. W przypadku wymienionego produktu, lub naprawionej części, konsument ma prawo domagać się procedury gwarancyjnej u producenta.

 

9.2.3. W przypadku gwarancji na produkt, konsument może domagać się jedynie o wymianę lub naprawę produtku. Udowodnienie wady/awarii produktu, jest obowiązkiem konsumenta.

 

9.2.4. Produkt tylko wtedy może być uznany za wadliwy, jeżeli nie odpowiada przepisom dotyczących jakości, obowiązujących w czasie wprowadzenia produktu na rynek, lub nie dysponuje cechami, podanymi przez producenta w opisie produktu.

 

9.2.5. Konsument może się domagać o gwarancję producenta od producenta, w ciągu okresu 2 lat, licząc od daty wypuszczenia produktu na rynek. Po upływie określonego czasu 2 lat, konsument traci swoje prawo do gwarancji. W przypadku odkrycia awarii w produkcie, konsument jest zobowiązany zgłosić awarię dla producenta natychmiastowo. Zgłoszenie dokonane w ciągu 2 miesięcy, jest akceptowane jako złoszenie natychmiastowe. Za szkody ponoszące z powodu późnego zgłoszenia awarii, odpowiedzialny jest konsument.

 

9.2.6. Konsument o swoje prawa związane z gwarancją produktu, może się domagać u producenta oraz sprzedawcy (usługodawcy).

 

9.2.7. Według kodeksu cywilnego, producent oraz sprzedawca produktu, są uznawani jednakowo za producenta.

 

9.2.8. Producent oraz sprzedawca (usługodawca), może być wywiązany spod obowiązku zapewniania procedury gwarancyjnej, jedynie w przypadku udowodnienia: produkt nie był wyprodukowany w zakresie jego działania awaria, według wiedzy dzisiejszej nauki i technologii, nie była rozpoznana w czasie wypuszczenia produktu na rynek lub

awaria produktu jest spowodowana przez obowiązek przystosowania się do regulaminu, lub innych przepisów prawnych.

 

9.2.9. Dla producenta, sprzedawcy (usługodawcy), wystarczy udowodnić jeden powód do wywiązania się spod obowiązku.

 

10. Odpowiedzialność

 

10.1. Informacje na stronie webshopu, zostały umieszczone ufnie, jednak one zawierają jedynie formę informacyjną, za ich poprawność i całość, usługodawca nie odbiera odpowiedzialności.

 

10.2. Konsument stronę webshopu, używa wyłączne na własną odpowiedzialność i zgadza się, iż usługodawca nie odbiera odpowiedzialności za szkody finansowe i inne, wyrządzone z powodu nieodpowiedniego używania strony webshopu, oraz z powodu łamania umowy, rozmyślnie, z rażącego zaniedbania, lub z postępowania przekraczającego normy i regulacje prawne, oraz poza granicami obowiązku odpowiedzialności.

 

10.3. Usługodawca nie odbiera żadnej odpowiedzialności, za zachowanie użytkownika na stronie webshopu. W takim przypadku usługodawca współdziala z władzami, w sprawie eksploracji naruszenia praw.

 

10.4. Strony usług, mogą zawierać odnośniki do innych stron inernetowych (linki), które podlegają innym usługodawcom/właścicielom. Za jakąkolwiek funkcję tych stron, usługodawca nie odbiera żadnej odpowiedzialności.

 

10.5. Informacje udzielone przez konsumentów na stronie webshopu, usługodawca ma prawo sprawdzić, jednak nie ma takiego obowiązku. W zawartości informacji, usługodawca jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany szukać treści, dotyczącej przekroczeń prawnych.

 

10.6. Pojawiającą zawartość informacji na stronie, usługodawca może sprawdzić ale nie jest do tego zobowiązany, i w sprawach zawartości informacji usługodawca może szukać ślady działania przekroczenia prawa, ale nie jest do tego zobowiązany.

 

10.7. Z charakteru globalnego sieci internetowej, konsument używając stronę internetową zgadza się, oraz akceptuje także przepisy międzynarodowe. Jeżeli jakakolwiek działalność, związana z używaniem strony internetowej, nie zgadza się z prawami kraju konsumenta, odpowiedzialność ponosi jedynie konsument.

 

10.8. Jeżeli konsument, na stronie webshopu stwierdza zawartość niedopuszczalną, zobowiązany jest natychmiast to zgłosić dla usługodawcy. Jeżeli usługodawca podczas procedury sprawdzania, potwierdza rację konsumenta, jest upoważniony do natychmiastowej zmiany lub usunięcia tej zawartości.

 

11. Prawa autorskie

 

11.1. Zawartość strony internetowej webshopu, podlega ochronie prawa autorskiego. Usługodawca jest uprawniony prawami autorskimi, lub uprawniony do używana zawartości strony webshopu. Pod te prawo podlegają: teksty, zdjęcia, grafiki, urządzenie oraz projekt strony, pomysły i zrealizowane wprowadzenia oprogramowania.

 

11.2. Zawartość webshopu oraz ich części, do drukowania, zapisywania na nośnik, używania do własnych celów, jest dozwolone jedynie za zgodą pisemną usługodawcy. Używanie poza zakresem – np. przechowywanie w bazie danych, przekazywanie, upublikowanie lub umożliwianie dostępu do danych dla publiczności, sprzedawanie – jest możliwe wyłącznie za zgodą usługodawcy.

 

11.3. Poza niniejszym regulaminem, zakładanie konta, używanie strony inernetowej, oraz żaden punkt regulaminu nie uprawnia konsumenta, do własnego użycia/nadużycia nazw lub znaków handlowych, znajdujących się na stronie webshopu. Używanie strony webshopu, jedynie zgodnie z jej funkcją, przeglądanie na niej zawarte zdjęcia, grafiki, oraz kopiowanie zawartości do własnego użytku jest dozwolone, każda inna forma użycia zawartości bez zgody pisemnej usługodawcy, nie jest dozwolona.

 

12. Możliwość używania własnych praw

 

12.1. Zasady obsługi skarg i reklamacji

Konsument swoje skargi, związane z produktem i usługami, może wyrażać przez kontakt do obsługi klienta.

Według praw aktualnych, skargę słownie złożoną(w sklepie), usługodawca rozpatruje na bieżąco, i w przypadku potrzeby stara się jej sprostać, jeżeli rodzaj skargi na to pozwala. W przypadku nie zgody ze strony konsumenta, do rozwiązania sprawy w formie oferowanej przez usługodawcę, lub niemożliwość jej rozpatrzenia/rozwiązania na bieżąca, usługodawca spisuje protokół skargi, i dostarcza kopię dla konsumenta.

Na skargę złożona przez telefon, konsument dostaje odpowiedź, podobnie jak w wyżej pomienionej części o skardze słownej, i dalej procedurę obchodzi się tak samo, jak w przypadku skargi pisemnej.

Reklamacje i uwagi złożone przez telefon, zostaną oznaczone kodem przez usługodawcę, dla ułatwienia identyfikacji danych. Kod w razie prośby, zostanie wydany dla konsumenta.

Reklamacje i uwagi złożone w formie pisemnej, usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć, i w ciągu 30 dni odpowiedzieć na zadane pytania, prośby, skargi, oraz zadbać by prawidłowa odpowiedź dotarła do konsumenta. W przypadku odmowy reklamacji, usługodawca jest zobowiązany uzasadnić swoją opdowiedź.

Usługowdawca, jest zobowiązany przechowywać, protokoły reklamacji i uwag, przez następnych 5 lat.

Skargi, uwagi i prośby konsumenta, usługodawca odbiera w dni powszednie w godzinach 10:00-17:00, przez dane kontaktowe podane w punkcie 12.1.

 

12.2. Inne możliwości zapewnienia egzekwowania praw konsumenta.

W przypadku niezgody, pomiędzy konsumentem a usługodawcą, następujące możliwości są dane:

Książka zażaleń. Książka zażaleń jest dostępna w każdym sklepie usługodawcy. Na uwagi i skargi w niej złożone, usługodawca odpowiada w ciągu 30 dni.

Skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku odczucia naruszenia praw konsumenta, konsument ma prawo się zwrócić do najbliższych władz. Po rozpatrzeniu skargi, władze decydują o dalszej procedurze. Komisja arbitrażowa. W przypadku sporu prawnego, w sprawie jakości, bezpiecznego użytkowania produktu, oraz zawarcia i dotrzymania umowy, konsument ma możliwość inicjować sprawę, bez udziału władzy sądowej, w znajdującym się wydziale komisji arbitrażowej, najbliższym do adresu siedziby usługodawcy (Węgry 9700 Szombathely, ul. Kéthly Anna 5.). Według zasad dotyczących komisji arbitrażowej, konsumentem może być, organizacja cywilna, kościół, blok z mieszkaniami własnościowymi, spółdzielnia mieszkaniowa, mikro i średnie przedsięwzięcia, osoba zamawiająca, kupująca, sprzedająca, otrzymująca, używająca produkt a także usługi, oraz odbiorca ofert handlowych, związanych z produktem.

 

13. Inne postanowienia

 

13.1. Bezpieczeństwo naszego sklepu internetowego jest na odpowiednim stopniu, korzystanie ze strony nie stanowi zagrożenia dla użytkownika, jednak sugerujemy używania programu antywirusowego oraz spyware, z aktualną bazą danych. Korzystanie ze sklepów online, przypuszcza iż konsument ma odpowiednią wiedzę techniczną, świadomą akceptację dotyczącą ograniczeń, oraz możliwości błedów oprogramowania internetowego.

 

13.2. W naszych sklepach oraz sklepach internetowych, można dokonać zamówienia w ilościach zaspakajających jedynie wymagania cywilne. W przypadku wymagania ilości hurtowej, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

 

13.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo, do jednostronnej zmiany regulaminu umowy. Przed wprowadzeniem zmian, konsument jest informowany drogą elektroniczną(e-mail). W przypadku zmian w regułach, logowanie na naszych stronach, wymaga akceptacji nowych reguł do pełnego użytkowania stron internetowych.

 

13.4. W przypadku niezgody prawnej, do rozpatrywania sprawy, według reguł prawnych kompetentny jest

sąd w Szombathely.

 

30 stycznia 2017.

 

Przepis o ochroine danych osobowych

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Informujemy, iż dane podane przez państwa podczas zakupów lub subskrypcji newslettera, są traktowane dyskretnie, nie są przekazywane osobom trzecim.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych, firmy GreenSite International SA.

 

Nazwa: GreenSite International SA. Adres pocztowy: 1027 Budapeszt, ulica Bem József 6. Magazyn: 9700 Szombathely, ulica Kéthly Anna 5. Telefon: +48(22)2084490 Adres e-mail: info@bonus-shop.pl NIP: 23928787-2-41 NIP-UE: HU23928787

 

Obsługa danych:

Realizacja zamawiania produktów, subskrypcji newsletterów oraz usług darmowych (zawiadomienie o promocjach), od Spółki Bonus Shop, lub na stronach webshopów polskojęzycznych, należących do własciciela Spółki Bonus Shop, w danym przypadku www.bonus-shop.pl.

 

Dane przechowywane lub dane do przechowania:

Subskrybujący na newslettera, podaje: nazwisko, imię, adres e-mail. Opcjonalnie: numer telefonu, województwo.

 

Subskrybujący na newslettera, podaje: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, adres do przesyłki, inne informacje oraz dane podane przez konsumenta, inne informacje dotyczące identyfikacji zamówionego produktu.

 

W przypadku posiadania kontak Bonus Shop: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, dane adres do przesyłki, inne informacje oraz dane podane przez konsumenta, inne informacje dotyczące identyfikacji zamówionego produktu.

 

Całkowite usunięcie danych:

Podczas rejestracji (subskrypcja newslettera, realizacja zamówienia, tworzenie konta w systemie promocyjnym Bonus Shop) do usuwania danych, dane są następujące możliwości:

 

Subskrybujący na newslettera, rezygnuje: klikając na podanego linka rezygnacji, przez telefon, listem pocztowym, e-mailem.

 

W przypadku konta Bonus Shop, rezygnacja: przez telefon, list pocztowy, e-mail.

 

W przypadku zamówienia (jeżeli konsument przed wysłaniem produktu, prosi o usunięcie jego danych, w takim przypadku zamówienie zostaje usunięte), rezygnacja: przez telefon, list pocztowy, e-mail.

 

Obsługa danych osobowych:

Podczas rejestracji (subskrypcja newslettera, zamawianie produktu, otwieranie konta promocyjnego Bonus Shop) podane dane są traktowane dyskretnie, mogą być wydawane jedynie współpracownikom do realizowacji zamawianej usługi.

 

Przesyłka: GLS, SKY Logistic.

Sprzedaż: GreenSite International SA

Powiadomienia o promocjach: GreenSite International SA., SKY Scope Ltd.

 

Pliki Cookies:

Niektóre z naszych usług, zamieszczają tak zwane pliki „cookies” na komputerach naszych klientów. Te pliki są wykorzystywane wyłącznie, do łatwiejszej identyfikacji naszych klientów. Blokowanie plików ”cookies”, nie stanowi przeszkodę w realizacji zamawiania usług lub produktów. Użytkownik poruszając się po naszej stronie, wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

 

Według przepisu dotyczącego towarów, których nie można zwracać ze względów higienicznych lub zdrowotnych, zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy, sklep nie ma obowiązku przyjąć zwrotu.

 

30 stycznia 2017.

Dlaczego możesz spokojnie dokonywać zakupy w GreenSite Shopie?

Bo:

  • Prawie Każdy nasz produkt posiada instrukcję obsługi w języku polskim!
  • Jesteśmy do dyspozycji, nawet kiedy trzeba rozwiązać problemy gwarancyjne!
  • Sprawdzamy nasze produkty (jeżeli reklamację danego produktu przekroczą 5%, staramy się zmienić dany produkt).
  • Wiemy co sprzedajemy!
Zwrot produktu
  1. Jeżeli nie jesteś zadowolony z danego produktu, w ciągu 14 dni(w niektórych przypadkach nawet więcej) możesz nam go wysłać, a my ci zwrócimy 100% ceny. W takim przypadku, należy tylko wypełnić formularz zwrotu, i wysłać nam z powrotem razem z dokumentem potwierdzającym zakup(faktura). Po odbiorze i sprawdzeniu produktu, zwrócimy ci cenę w ciągu 1-2 dni ale na pewno w ciągu tygodnia. UWAGA, produkty które po wypróbowaniu z powodów higienicznych nie mogą być zwracane, stanowią wyjątek(np.: urządzenia przeciw chrapaniu, biustonosze, akcesoria kuchenne, mopy, urządzenia do czyszczenia etc.).
  2. Jeżeli po prostu chcesz zamienić pierwszy produkt na inny, w tym przypadku też prosimy wypełnić formularz zwrotu, i w momencie odbioru nowej paczki, oddasz kurieriowi pierwszy produkt. W ten sposób, bez straty czasu i dodatkowych kosztów możesz zwrócić nam produkty.
  3. Sprawy gwarancyjne: najlepiej skontaktuj się z naszą obsługą klienta, aby się dowiedzieć czy jest potrzeba zwrotu produktu, czy od razu mamy wysłać drugi.
Formularz zwrotu